Bwyta Cacen er mwyn plant

I ddathlu ein 21ain Pen-blwydd eleni, rydym yn galw’r rhai hynnu sy’n caru cacen, yfwyr coffi, pobyddion gwych ac eraill i fwyta cacen  a chodi arian ar gyfer Tŷ Gobaith a'r plant a'r teuluoedd yr ydym yn gofalu amdanynt.

Pa bynnag ffordd y byddwch yn dewis i’n helpu i ddathlu - bore coffi gyda ffrindiau, cystadleuaeth goginio yn y swyddfa neu barti pen-blwydd mawr, mae’r arian a godwch yn eich digwyddiad bwyta cacen yn ein helpu i barhau i ddarparu gofal nyrsio  lliniarol ac arbenigol ar gyfer plant na ddisgwylir iddynt gyrraedd oedolaeth. Rydym ni yma gyda cwnsela, cymorth, empathi a dealltwriaeth ar gyfer eu teuluoedd hefyd. Mae angen i ni godi £ 6 miliwn eleni i barhau i fod yma i blant lleol a'u teuluoedd, felly gallai pob cacen a werthir ein helpu i gefnogi plentyn yn eich ardal chi. 

Mae cymeryd rhan yn syml! Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw cofrestru ac fe wnawn ni anfon pecyn codi arian sy’n llawn dop gyda popeth rydych ei angen i wneud eich digwyddiad bwyta cacen yn llwyddiannus a blasus tu hwnt!

I dderbyn eich pecyn codi arian i fwyta cacen yn rhad ac am ddim

Cofrestrwch nawr

Ffyrdd o dalu eich arian i mewn ...

Unwaith y byddwch wedi dathlu mewn steil ac wedi bodloni eich dant melys ac wedi codi popeth a allwch i Tŷ Gobaith mae'n amser i anfon eich arian i mewn.

Ar-lein

Talu eich arian

Drwy'r Post

Defnyddiwch y slip talu i fewn ar eich llythyr i anfon taliad cerdyn credyd / debyd neu daliad siec (yn daladwy i HOPE HOUSE neu TY GOBAITH) a’i yrru’n ôl i FREEPOST HOPEHOUSE / TY GOBAITH.

Dros y Ffôn

Ffoniwch ni ar 01691 671671 i wneud taliad â cherdyn dros y ffôn a dyfynnu “Eat Cake” fel eich dathliad.

Diolch!

Rydym yn gobeithio eich bod wrth eich bodd yn bwyta cacen ar gyfer plant.

Gwybod y diweddaraf