Cadarnhad Cofrestru Eat Cake

Diolch yn fawr am ddewis i gefnogi plant a theuluoedd yr ydym yn gofalu am drwy gofrestru ar gyfer ein codwr arian Eat Cake. Mae eich manylion cofrestru wedi ei nodi ac fe fydd eich pecyn codi arian ar ei ffordd i chi yn fuan iawn.

Pob lwc gyda'ch digwyddiad ac rydym yn gobeithio y byddwch yn mwynhau bwyta cacen i blant ! Os byddwch angen unrhyw beth arall cysylltwch â'n Tîm Codi Arian ar 01691 671671 a fydd yn hapus i'ch helpu .

 

 

Gwybod y diweddaraf