Her Fusnes

Her Fusnes Hosbisis Plant Hope House

A oes gan eich busnes chi'r hyn sydd ei angen i helpu i godi arian hanfodol ar gyfer Hosbisis Plant Hope House yn 2019?

Rydym yn cynnig i fusnesau lleol y cyfle i gychwyn y flwyddyn newydd gyda bwrlwm drwy gofrestru ar gyfer yr Her Fusnes - rydym yn rhoi ICHI £50 ac yn eich herio i dyfu gan gymaint âg sy’n gyfreithiol a moesol yn ystod 2019. Mae hwn yn gyfle delfrydol i brofi eich sgiliau entrepreneuraidd ac i adeiladu ysbryd tîm o fewn eich gweithle wrth godi arian hanfodol i helpu plant â salwch terfynol.

Mae ein tîm codi arian wedi ymrwymo i’ch helpu i lwyddo a byddwn yn eich cefnogi'r holl ffordd! Gallech ddefnyddio eich £50 i brynu cynhwysion ar gyfer gwerthu cacennau, i gofrestru tîm mewn digwyddiad chwaraeon, i sicrhau lleoliad ar gyfer digwyddiad eich hun. . . . . mae'r posibiliadau'n ddiddiwedd, yr hyn sy'n bwysig yw eich bod yn cael hwyl yn cymryd rhan.

P'un a ydych yn dyblu, trebl neu hyd yn oed dyfu eich £50 ddeng gwaith, bydd pob ceiniog a godwch yn ein helpu i barhau i ddarparu gofal a chymorth ar gyfer ein plant arbennig iawn a'n teuluoedd.

Felly beth am ymuno heddiw ac herio’ch busnes? Ffoniwch y Swyddfa Codi Arian heddiw ar 01492 596581 (Tŷ Gobaith) neu 01691 671671 (Hope House) i gofrestru.


Cliciwch yma i lawrlwytho copi o'n taflen Her Busnes.

Our fundraising team are committed to helping you succeed and will support you all the way! You could use your £50 to buy raffle prizes, to enter a team into a sporting event, to secure a venue for an event of your own . . . . . the possibilities are endless, what's important is that you have fun taking part.

Whether you double, treble or even grow your £50 ten times, every penny you raise will help us continue to provide care and support for our very special children and their families.

So why not sign up today and put your business to the test? Call the Fundraising Office today on 01691 671671 (Hope House) or 01492 596581 (Ty Gobaith) to sign up.

Click here to download a copy of our Business Challenge leaflet.

Cofrestrwch nawr

Gwybod y diweddaraf