Cadarnhad

I ddeallt sut mae Hope House yn defnyddio a diogelu gwybodaeth a'ch hawliau ynglŷn â'r wybodaeth bersonol sydd gennym ar eich cyfer, edrychwch ar ein polisi preifatrwydd ar: https://www.hopehouse.org.uk/privacy-policy.html. Hoffem gadw mewn cysylltiad â chi am waith Hope House, ein digwyddiadau a sut y gallwch chi ein cefnogi. Os nad ydych am glywed gennym drwy'r post neu dros y ffôn, ffoniwch 01691 671 671 neu e-bostiwch fundraising@hopehouse.org.uk. Mae defnyddio negeseuon e-bost a negeseuon testun yn helpu i leihau ein costau. Mae arnom angen eich caniatâd i wneud hyn felly ticiwch isod os ydych chi\n hapus i ni gysylltu â chi yn y ffyrdd hyn:
Gallwch chi ddiweddaru'ch dewisiadau cyfathrebu ar unrhyw adeg. Ni fydd Hope House byth yn cyfnewid nac yn gwerthu eich gwybodaeth bersonol i sefydliadau eraill.

Rhowch y côd yn y bocs uwchlaw os gwelwch yn dda

Gwybod y diweddaraf