Cofrestru

Diolch yn fawr iawn am ddewis cefnogi'n plant a'r teuluoedd yr ydym yn gofalu amdanynt drwy gymryd rhan yn ein Her Fusnes. Bydd eich codwr arian lleol yn cysylltu â chi cyn bo hir i drefnu eich buddsoddiad o £50.

Pob lwc ac rydym yn edrych ymlaen at glywed popeth am eich codi arian. Os bydd angen unrhyw beth arall arnoch, cysylltwch â'n Tîm Codi Arian yn Hope House ar 01691 671671 neu Tŷ Gobaith ar 01492 596581 a byddwn yn hapus i helpu.

Gwybod y diweddaraf