Syniadau Codi Arian

Y syniadau codi arian gorau yw'r rhai sy'n hwyl i'w gwneud!

O foreau coffi i daith feiciau a Zumbathons i gerdded noddedig, mae cannoedd o ffyrdd gwahanol y gallwch chi a'ch teulu, ffrindiau a chydweithwyr helpu Hosbisis Plant Hope House.

Byddem wrth ein bodd yn pe baech yn cefnogi'r digwyddiadau cyffrous y mae'n Timau Codi Arian yn eu cynnal bob mis o'r flwyddyn- Ceir manylion ein Dawnsfeydd, Sialensiau Antur, Ciniawau Merched, Chwaraeon ayb yn ein Adran Digwyddiadau.

Efallai bod gennych syniadau am ddigwyddiad yr hoffech ei drefnu eich hun. Os felly, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych. Llwythwch Ffurflen Gofrestru i lawr yma, llenwch hi i roi gwybod i ni am eich cynlluniau ac anfonwch hi i ni drwy e-bost neu drwy'r post gan ddefnyddio'r manylion ar y ffurflen. Yna gallwn ni gysylltu â chi i gynnig cymorth a rhoi deunyddiau i chi megis posteri, tocynnau, balwnau, baneri a ffurflenni noddi.

Gwybod y diweddaraf