Ysgolion ac Addysg

Dengys ein profiad ni fod plant yn cael teimlad o foddhad wrth helpu plant sy'n llai ffodus na nhw.

Bob blwyddyn mae'n Codwyr Arian yn ymweld â dwsinau o feithrinfeydd, ysgolion a cholegau ledled yr ardal lle maent yn rhoi sgyrsiau ysbrydoledig ac yn cynnal gwasanaethau i blant a phobl ifanc o bob oed yn sôn am y gwaith a wneir yn Tŷ Gobaith a Hope House.

Os gallwch chi ddod o hyd i le arbennig yn eich calon ac yng nghalendr yr ysgol byddai'n bleser gennym glywed oddi wrthych.

Gwybod y diweddaraf