Ffau'r Dreigiau Her

3i6 o fyfyrwyr, 1 syniad, 1 cynnig a dim ond £10! A oes gennych chi yr hyn sydd ei angen i wynebu'r Dreigiau? 

Yr Her

Annogwch grwpiau bach o fyfyrwyr i gynnig i banel o Dreigiau busnes lleol, gan ddangos sut y byddant yn gwneud eu buddsoddiad o £10 i dyfu'n arian hanfodol ar gyfer Hosbsis Plant Hope House. 

Cam 1 - Casglwch eich tîm 

Cam 2 - Cynlluniwch eich her 

Cam 3 - Cyflwyno eich cynnig 

Cam 4 - Gwneud iddo ddigwydd!

Manteision Cymryd Rhan ...

I'r myfyrwyr ...

 • Gwella sgiliau cyflogeath 
 • Ennil profiad "bywyd go iawn"
 • Gweithio gyda busnesau lleol
 • Yn rhoi hwb hyder, creadigrwydd a gwaith tîm
 • Gwella morâl trwy ddangos i fyfyrwyr gallant wneud gwahaniaeth

Ar gyfer yr ysgol ...

 • Codi eich proffil yn eich cymuned trwy gysylltu âg elusen leol annwyl i lawer ac hanfodol 
 • Adeiladu cysylltiadau cryfach â busnesau lleol 
 • Cyhoeddusrwydd trwy y wasg leol a chrfryngau cymdeithasol 
 • Buddsoddiad ariannol ac adnoddaur a ddarperir gan Tŷ Gobaith
 • Cefnogaeth a chymorth gan eich swyddog codi arian lleol 

I'r dreigiau ...

 • Teimlo'n dda - gan gysylltu eu busnes i elusen leol uchei ei barch 
 • Datblygu sgiliau gweithwyr posibl yn y dyfodol 
 • Cyhoeddusrwydd trwy y wasg leol a chyfryngau cymdeithasol 
 • Yn cyflawni meini prawf cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol 
 • Yn hyrwyddo cysylltiadau da gyda'r gymuned leol 

Cefnogaeth a ddarperir i Ysgolion

 • £10 o fuddsoddiad ar gyfer pob grŵp o fyfyrwyr
 • Gwasnaeth cychwynnol gan eich swyddog codi arian i ysgogi myfyrwyr 
 • Darperir deunyddiau ac adnoddau gweithdy gan gynnwys cyflwyniad 
 • Sgiliau, incwm / gwariant ac marchnata ar ddigwyddiad 
 • Cefnogaeth i fyfyrwyr gan fentoriaid o fusnesau lleol ar eu cynnig 
 • Gwobrau ar gyfer y grŵp gorau a thystysgrifau i bob myfyriwr 
 • Bodloni'r Her Menter ar gyfer Cymhwyster Bagloriaeth Cymru 

Support for the Dragons' Lair Challenge

So far, the Dragons' Lair initiative has been a roaring success and we would like to say a huge thank you to all the schools who have signed up, local businesses whose employees have helped out on the Dragons' panel's and of course, to all the superb students who took part and produced brilliant pitches and innovative fundraising ideas - well done! 

Here's some feedback and comments from schools and Dragons' about talking part in the Dragons' Lair Challenge: 

Students at Hawarden High School pitching to the Dragons'

Shaun Parker – Parent Governor  (Dragon at Hawarden High School)

“I believe this activity will give the children some great exposure to a number of key day to day life skills such as money management, communication, negotiation, acceptance & compromise. Additionally the fact the children had to investigate options, display findings and present to a panel, allows for daily life skills exposure that will set them up well for when they progress onto further education or undertake employment.

Key to this whole exercise is the exposure they gain to charity and having to think about others and what they can do and how to help charity and those less fortunate.

I thoroughly enjoyed my involvement and thought the children did a fantastic job, I applaud you, Hope House and Hawarden High School for being so actively involved and allowing the children the opportunity.”

'Charitable Chums' - Hannah Casling, Bernardina Radford, Nia Hughes and Megan Worthington from St Joseph's High School. Courtesy of the Wrexham Leader.

Sean McDermott – Welshpool High School Welsh BACC Co-ordinator

“Hope House have provided a fantastic opportunity for our pupils to not only satisfy the criteria for a robust Enterprise & Employability Challenge but also to raise money for a very worthy cause and to really get their teeth into an entrepreneurial experience. I have been absolutely delighted at how the teams have responded to the task and have been impressed with how they handled the daunting event that is 'The Pitch' to the Dragons. I am absolutely certain that everyone taking part will have progressed as an individual by the end of the challenge.”

Cofrestrwch nawr, cysylltwch â'ch swyddog codi arian lleol

Codi Arian Tŷ Gobaith: 01492 596581

Codi Arian Hope House: 01691 671671

Ebost: dragonslair@hopehouse.org.uk 

 

 

Gwybod y diweddaraf