Ein Loteri

Plîs ymunwch â'n Loteri - mae'n neges ni i chi mor syml â hynna! Mae'ch £1 reolaidd chi yn caniatáu i ni gynllunio at y dyfodol a pharhau i ddarparu ar gyfer y plant a'r teuluoedd sy'n dibynnu ar ein gwasanaethau.

Sut mae’n gweithio

Mae pob £1 wythnosol yn rhoi rhif unigryw i chi. Mae gwarant o £1,000 i un enillydd bob wythnos, yn ogystal ag 2il wobr o £100, dwy wobr o £50 a dwy wobr o £25.

Mae’r loteri’n ei dynnu bob dydd Gwener gyda chyfrifiadur yn dewis y rhifau lwcus ar hap. Mae’n rhaid i chi dalu ymlaen llaw gyda debyd uniongyrchol, siec, cerdyn credyd neu archeb banc – dim ond aelodau sydd wedi talu’n barod sy’n cael rhoi cynnig arni.

Mae’n rhaid i bob chwaraewr fod yn 16 oed neu h?n, gan ei bod yn drosedd gamblo o dan yr oed hwn, a gallwch gael uchafswm o 10 rhif. Caiff yr enillwyr eu hysbysu’n awtomatig a byddant yn derbyn eu siec drwy’r post.

Mae ymuno yn hawdd

Cliciwch yma i lenwi ffurflen debyd uniongyrchol ar-lein

Ar gyfer cardiau credyd/debyd, siec neu daliadau archeb sefydlog, lawrlwythwch y ffurflen hon: 2012 Lottery Form

Just two entries a week could pay towards a whole day of professional Music Therapy which can help children use music to feel better and express their feelings or simply relax.

Ydych chi wedi ennill?

Cliciwch ar y peli loteri isod i weld yr enillwyr lwcus diweddaraf!

Telerau ac Amodau

Lawrlwythwch ein Telerau ac Amodau Loteri yma

Are you a winner?

Lucky winner Rachel

See our latest lucky winners by clicking on the picture below.

 

 

Terms and conditions apply. You must be 16 or over and a UK resident to enter the Hope House Lottery. For more information please click here.

Gwybod y diweddaraf