Ein Ymrwymiad

Mae Hope House (Lottery) Ltd. wedi'i drwyddedu gyda'r Comisiwn Gamblo. Dylai chwaraewyr fod yn ymwybodol nad yw taliadau i mewn i'r Loteri wedi'u gwarantu pe digwydd methdaliad.

Fel aelodau o'r H.L.A. yr ydym yn cefnogi;

Gamblwch yn gyfrifol. Caiff chwaraewyr sydd mewn trafferthion oherwydd gamblo eu hannog i geisio help gan y sefydliadau hyn a siarad â hi os oes angen hunan-eithrio.

Os oes gennych gŵyn yn erbyn y Loteri, cysylltwch â Rheolwr y Loteri yn Nant Lane, Moda, Oswestry, Shropshire, SY10 9BX.

Mae Hosbisis Plant Hope House yn cydymffurfio â'r Ddeddf Diogelu Data. Bydd eich manylion yn cael eu hychwanegu at ein cronfa ddata. Gallwch roi gwybod i ni ar unrhyw adeg os nad ydych yn dymuno derbyn gohebiaeth gan yr Hosbisis.

Gellir cael copi o'r telerau ac amodau llawn gan y Swyddfa Loteri.

Gwybod y diweddaraf