Cymorth Rhodd

Cynllun sy'n cael ei redeg gan Lywodraeth y DU yw Rhodd Cymorth. Os ydych yn talu treth yn y DU ac yn rhoi arian inni gallwch hawlio'r dreth a dalwyd gennych ar swm y rhodd.

Golyga hyn ein bod yn cael hyd at 25c ychwanegol am bob £1 a roddwch i ni - ac nid yw'n costio dim i chi!

Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw llenwi Datganiad Cymorth Rhodd syml

Mae yna reolau y mae'n rhaid eu dilyn. Er enghraifft, dim ond os ydych yn drethdalwr y DU y gallwch hawlio ar eich rhoddion ac os ydych yn rhoi yn eich enw'ch hun. Mae'n rhaid i chi hefyd fod wedi talu digon o dreth incwm neu dreth enillion cyfalaf yn y flwyddyn flaenorol i sicrhau'r swm a hawliwn.

Ni allwn hawlio Rhodd Cymorth ar gyfraniadau a wnaethoch a derbyn rhywbeth amdanynt h.y. tocynnau i ddigwyddiad. Hefyd ni allwn hawlio Cymorth Rhodd ar roddion a adawyd mewn Ewyllys.

Am fanylion llawn am pryd y gellir defnyddio Cymorth Rhodd ewch i: www.hmrc.gov.uk/charities/gift_aid/basics.htm

 

Lluniwyd ein ffurflenni noddi swyddogol fel y gall pobl roi Cymorth Rhodd ar yr arian y maent yn ei gyfrannu felly mae'n werth gwneud yn si?r eu bod yn rhoi tic yn y blwch Cymorth Rhodd a llenwi eu cod post. Os ydych yn defnyddio gwefan Just Giving i godi arian, gellir hawlio Cymorth Rhodd yn awtomatig drwy'r wefan.

Gwybod y diweddaraf