Materion Arianol

Incwm 2015

Rhoddion

Rhoddion Mewn Ewyllysiau                           

Byrddau Lechyd

NHS England

Llywodraeth Cymru

Buddsoddiadau

Masnachu a Loteri 

Cyfanswm Incwm 

 

Gwariant

Gofal Plant

Cost Codi Arian

Cyfanswm Gwariant 

 

A gymweryd o gronfeydd wrth gefn

(pob ffigwr mewn £)

£2,505,270

£2,275,517

£432,765

£307,553

£78,956

(£47,131)

£319,061

£5,871,991

 

 

£5,297,819

£869,862

£6,167,681

 

£295,690

Click here to view our full accounts for 2017

Gwybod y diweddaraf