Gwirfoddoli

Allwch chi sbario ychydig o'ch amser i helpu Hosbisis Plant Hope Houses? Gallwch wneud gwahaniaeth a byddwch yn rhan o un o'n timau gwirfoddoli ledled y mudiad.

'Does dim mo'r fath beth â 'gwirfoddolwr nodweddiadol' - caiff pobl o bob math eu croesawu ac rydym yn elwa'n fawr drwy dynnu ar eich sgiliau a'ch profiad bywyd. Mae yna bob amser waith y gallwn ddod o hyd i chi i gyd-fynd â'r ymrwymiadau sydd gennych yn barod. Rydym yn dibynnu ar wirfoddolwyr yn ein hosbisis a'n siopau ac i helpu gyda digwyddiadau codi arian.

Mae gan Hosbisis Plant Hope House gannoedd o wirfoddolwyr sy'n cymryd rhan mewn nifer o agweddau o'n gwaith. I gael mwy o wybodaeth am sut y gallwch wirfoddoli, ein cyfleoedd gwirfoddoli diweddaraf a manteision gwirfoddoli i ni, porwch drwy'r dolenni isod neu cysylltwch â ni drwy e-bostio volunteer@hopehouse.org.uk neu ffonio 01691 679679.

Gwybod y diweddaraf