Pam Gwirfoddoli

"Rhoddais y gorau i weithio er mwyn magu teulu a chollais hyder ynof fy hun. Bu gwirfoddoli yn y siop yn gam yn ôl i mewn i fyd gwaith, ac yn fwy na hynny, rhoddodd Hope House eirda i mi"

"Dwi wedi gwneud llwythi o ffrindiau newydd - mae'n grêt gweithio gyda'n gilydd fel rhan o dîm"

"Doeddwn i ddim yn gallu cael swydd ar ôl gadael coleg, felly drwy wirfoddoli i Hope House cefais sgiliau newydd a gwella fy CV; helpodd hyn fi i benderfynu beth rwyf am ei wneud yn y dyfodol"

"Ni wnes ddeallt y buaswn yn cyfarfod cyn gymaint o bobl o wahanol gefndiroedd."

"Dwi'n teimlo i mi fod yn ffodus mewn bywyd ac roeddwn eisiau rhoi fy amser i helpu eraill, mae gwirfoddoli yn werth chweil ac yn HWYL!!"

Gwybod y diweddaraf