Yn Ein Siopau

Ar hyn o bryd mae gennym 13 o siopau yn yr ardal lle mae bron i 300 o wirfoddolwyr yn chwarae rhan hanfodol i godi ymwybyddiaeth am Hope Housea a Thŷ Gobaith ac yn cyflawni dyletswyddau pwysig o ddydd i ddydd i wneud y siopau hyn yn llwyddiant.

Mae gan ein gwirfoddolwyr manwerthu nifer o swyddogaethau yn y siopau. Gallwch ddewis helpu i weini cwsmeriaid neu lenwi a thacluso'r arddangosfeydd nwyddau, neu, gallai fod yn well gennych weithio yng nghefn y siop yn helpu i baratoi nwyddau a roddwyd i'w gwerthu ac wrth gwrs, mae rhai gwirfoddolwyr yn hoffi rhoi cynnig ar amrywiaeth o dasgau.

Os hoffech chi helpu yn eich siop leol, y ffordd hawsaf a chyflymaf i ddechrau yw galw i mewn i'r siop lle'r hoffech chi wirfoddoli a gofyn am gael siarad â'r Rheolwr. Cewch groeso ganddyn nhw, a gallant ddweud mwy wrthych am y gwaith a thrafod pryd rydych ar gael.

Beth am edrych ar ein cyfleoedd presennol ac os ydych yn penderfynu gwirfoddoli, mae Ffurflen Gais syml i'w llenwi a byddwn angen cael geirda gan rywun sy'n eich adnabod yn dda. Cyn pen dim, byddwch chi yn un o'r tîm!

Rydym bob amser angen mwy o wirfoddolwyr yn ein siopau felly dilynwch y ddolen i gael manylion cyswllt rhestr o siopau

Gwybod y diweddaraf