Rhoddion mewn Ewyllys

Pan fyddwch yn penderfynu gwneud eich Ewyllys mae’n naturiol y byddwch am feddwl am eich teulu gyntaf. Ar ôl gofalu am eich anwyliaid, beth am ystyried cyfrannu rhodd i helpu’n teuluoedd sy’n wynebu’r torcalon o golli’r plentyn y maen nhw’n ei garu.

Mae gadael rhodd i Hosbisis Plant Hope House yn eich ewyllys yn gwneud yn siwr y bydd eich cefnogaeth i’n gwaith yn parhau i wneud byd o wahaniaeth i’r plant a’r teuluoedd sy’n dibynnu ar ein help.

Byddem yn eich cynghori i gysylltu â chyfreithiwr cyn gwneud neu newid Ewyllys er mwyn sicrhau fod eich dymuniadau yn glir. Bydd angen iddyn nhw roi ein teitl llawn a'n rhif elusen, sydd fel a ganlyn:

Hosbisis Plant Hope House

Swyddfa Gofrestredig:

Nant Lane, Morda, Ger Croesoswallt, SY10 9BX

Rhif Elusen Gofrestredig: 1003859

Os oes gennych eisoes Ewyllys ac yn syml yn dymuno ychwanegu Hosbisau Plant Tŷ Gobaith fel buddiolwr , angen dim ond i chi gysylltu â'n Swyddfa Codi Arian ar 01691 671671 am ragor o wybodaeth . Gall ychydig o'ch ewyllys wneud byd o les i ni.

Gall ychydig o'ch ewyllys wneud byd o les i ni.

Gwybod y diweddaraf