Rhoi Er Cof

Mae colli rhywun annwyl mor drist. Rydym mor ddiolchgar i'r bobl niferus sy'n meddwl am y plant a'u teuluoedd ar adeg mor anodd.

Rhoddion mewn angladd

Mae llawer o bobl yn hoffi gwneud casgliad yn lle derbyn blodau mewn angladd ac yn dewis cynorthwyo Hosbisis Plant Hope House.

Gallwn ni gyflenwi amlenni arbennig i bobl roi eu rhoddion ynddynt, a fydd hefyd yn eich galluogi i gael Cymorth Rhodd.

Cronfeydd Teyrnged Snowflake

Mae Cronfa Deyrnged Snowflake yn goffâd parhaol i rywun annwyl sy'n rhoi cyfle arbennig i deulu a ffrindiau ddathlu eu bywyd drwy helpu Hosbisis Plant Hope House. Cliciwch ar y ddolen uchod i gael mwy o wybodaeth neu cliciwch yma i edrych ar enghreifftiau o'n Cronfeydd Teyrnged presennol.

Coeden Gobaith

Mae'n Coed Gobaith yn Hope House a Thŷ Gobaith yn ddarnau hyfryd o waith celf metelig ac arnynt, am isafswm rhodd o £50, gallwch gofio rhywun annwyl drwy ychwanegu deilen neu seren at y darnau. Cliciwch ar y ddolen am ragor o wybodaeth.

Gwybod y diweddaraf