Coeden Gobaith

Crëwyd ein Coed Gobaith o ganlyniad i bobl yn gofyn i ni a ellid cofio am rai annwyl neu achlysuron arbennig yn Hope House a Thŷ Gobaith gyda phlac neu arysgrif.

Am isafswm rhodd o £50 gallwch adael cofnod parhaol o'ch cefnogaeth - neu enw rywun annwyl neu achlysur y dymunwch ei nodi - yn un o'r ddwy hosbis.

Darnau unigryw o waith metel creadigol yw'r Coed Gobaith a gynlluniwyd yn arbennig ar ein cyfer gan yr artist Richard Pell. Creodd hefyd ddail a sêr prydferth sy'n cael eu gosod ar y goeden bob tro y derbynnir rhodd Coeden Gobaith arbennig.

Bydd eich arysgrif yn cael ei gynnwys yn y Llyfr Coeden Gobaith, sy'n golygu nid yn unig y bydd eich rhodd yn helpu'r teuluoedd y gofalwn amdanynt heddiw ond hefyd y byddwch bob amser yn rhan o'n dyfodol. Byddwn hefyd yn anfon tystysgrif i chi ei chadw.

 

Deilen ddathlu (i’w hychwanegu am isafswm rhodd o £50) siâp deilen lelog sy’n cyfleu emosiynau cariad a diniweidrwydd ifanc.

Sêr teyrnged (isafswm rhodd £75) sy'n mynd o amgylch y lleuad a gyda'i gilydd yn cynrychioli cariad a chymwynasgarwch.

(copy 1)

Taflen a Ffurflen Roddi Coeden Gobaith

Gwybod y diweddaraf