Rhoi i Ddathlu

Y dyddiau hyn mae nifer o bobl yn gwneud i achlysuron arbennig gyfrif dwy ddewis gofyn am roddion i Hope House neu Dŷ Gobaith yn lle anrhegion, blodau a chardiau. Os hoffech chi wneud hyn gallwn roi amlenni rhoddi i chi y gallwch eu hanfon

i'r gwesteion, neu eu gadael ar fwrdd. Gallant ddewis ychwanegu Cymorth Rhodd hefyd a fydd yn dod â 25c ychwanegol am bob £1 a roddir, heb ddim cost i chi nag iddyn nhw.

Peidiwch ag anghofio y gallwch hefyd sefydlu tudalen Virgin Money Giving neu Just Giving i alluogi ffrindiau a theulu wneud eu rhoddion i'r hosbisau ar-lein.

Coeden Gobaith

Mae’n Coed Gobaith yn Hope House a Thŷ Gobaith yn ddarnau hyfryd o waith celf metelig, ac arnynt, am isafswm rhodd o £50, gallwch ychwanegu deilen neu seren at y darnau i ddathlu pen-blwydd neu flwyddyn er cof a gadael neges o ddathliad yn ein llyfr arbennig

. Byddwch yn cael tystysgrif hefyd, sy’n gwneud hwn yn rhodd anarferol ac apelgar.

Ffafrau Priodas – A wyddech chi y gallwn gyflenwi ffafrau priodas fel tocyn loteri Hope House, torchau allwedd ac amlenni cymorth rhodd? Ffoniwch ein Swyddfa Codi Arian os hoffech drafod hyn ymhellach.

Gwybod y diweddaraf