Rhoi Nwyddau

Rydym bob amser angen rhoddion i gadw'n siopau i fynd. Y gorau yw ansawdd y rhodd, y mwyaf o arian y gallwn ei godi i helpu'n plant. Mae croeso mawr i ddillad glân, o safon dda. Isod ceir rhestr o'r math o nwyddau y byddwn yn hapus i'w derbyn.

  • Llyfrau - mewn unrhyw gyflwr
  • Dillad i ddynion, merched a phlant - yn enwedig dillad hen (retro/vintage)/priodas/dillad gyda'r nos ffurfiol
  • Esgidiau, bagiau llaw
  • Ategolion (yn cynnwys teis, beltiau a gemwaith)
  • Bric-a-brac a nwyddau'r cartref, dillad gwely, llenni ayb
  • CDs, DVD a recordiau finyl
  • Teganau plant, gemau ac offer babi
  • Dodrefn ayyb

Rydym hefyd yn derbyn arian tramor, hen ffonau symudol a chetris inc/arlliwydd -

gallwn droi'r rhain i gyd yn arian.

O ganlyniad i gyfraith safonau masnach, mae yna rai eitemau na allwn mo'u derbyn, felly os nad ydych yn siŵr, ffoniwch eich siop agosaf.

 

Gyda'n siopau'n dod mor boblogaidd a'n nifer cwsmeriaid yn tyfu, rydym angen stoc yn gyson i gadw i fyny â'r galw.

Book a Collection

Gofynnwn i roddion teganau, bric-a-brac ayb fod mewn cyflwr da, yn lân a heb eu torri, ac wedi eu lapio'n ofalus. Mae nwyddau na ellir eu gwerthu yn costio'n ddrud i ni eu gwaredu. Fodd bynnag, gallwch godi arian gyda rhai rhoddion nad ydynt mewn cyflwr cystal. Mae gweithio gyda chwmnïau ailgylchu'n golygu y gallwn wneud arian o ddillad, esgidiau, dillad gwely, llyfrau, CDs, nwyddau metel ayb nad ydynt mewn cyflwr gwych, ac mae hynny hefyd yn eu cadw rhag mynd i dirlenwi. Byddai cadw nwyddau o'r fath ar wahân ac wedi'u labelu'n glir o gymorth mawr. Gallwch roi i achos da ac aros yn wyrdd hefyd!

Os ydych yn cael trafferth dod i un o'n siopau, neu os oes gennych eitem swmpus i'w rhoi, gallwn drefnu i'w casglu.

Cyn gofyn am gasgliad, gwnewch yn siŵr fod label tân ar unrhyw ddodrefn

wedi'u clustogi sy'n cael eu rhoi gan na allwn dderbyn eitemau heb y label hwn am resymau diogelwch. Gyrwyr ein faniau fydd yn gwneud y penderfyniad terfynol ar unrhyw roddion a gesglir.

Gwybod y diweddaraf