Siopwch gyda ni

Mae siopau Hosbisis Plant Hope House a Tŷ Gobaith yn rhan bwysig o ran ariannu’r gwasanaethau hanfodol a ddarperir gennym. Rydym bellach yn agor ein drysau bob bore o 15 o siopau ledled Swydd Amwythig, Sir Gaer, Gogledd a Chanolbarth Cymru, yn ogystal â gwerthu eitemau drwy ein eBay a siopau ar-lein.

Am fanylion pellach a gwybodaeth am siopa, lleoliadau, rhoi neu wirfoddoli yn ein siopau os gwelwch yn dda cliciwch ar y lluniau isod.

Gwybod y diweddaraf