Ffurflen Rhodd

£
I ddeallt sut mae Hope House yn defnyddio a diogelu gwybodaeth a'ch hawliau ynglŷn â'r wybodaeth bersonol sydd gennym ar eich cyfer, edrychwch ar ein polisi preifatrwydd ar: https://www.hopehouse.org.uk/privacy-policy.html. Hoffem gadw mewn cysylltiad â chi am waith Hope House, ein digwyddiadau a sut y gallwch chi ein cefnogi. Os nad ydych am glywed gennym drwy'r post neu dros y ffôn, ffoniwch 01691 671 671 neu e-bostiwch fundraising@hopehouse.org.uk. Mae defnyddio negeseuon e-bost a negeseuon testun yn helpu i leihau ein costau. Mae arnom angen eich caniatâd i wneud hyn felly ticiwch isod os ydych chi\n hapus i ni gysylltu â chi yn y ffyrdd hyn:
Gallwch chi ddiweddaru'ch dewisiadau cyfathrebu ar unrhyw adeg. Ni fydd Hope House byth yn cyfnewid nac yn gwerthu eich gwybodaeth bersonol i sefydliadau eraill.
Boost your donation by 25p of Gift Aid for every £1 you donate.
I want to Gift Aid my donation and any donations I make in the future or have made in the past 4 years to Hope House. I am a UK taxpayer and understand that if I pay less Income Tax and/or Capital Gains Tax than the amount of Gift Aid claimed on all of my donations in that tax year it is my responsibility to pay and difference. Hope House will claim 25p on every £1 donated. *
* Should your circumstances change, you can cancel this declaration by contacting us.

Rhowch y côd yn y bocs uwchlaw os gwelwch yn dda

Gwybod y diweddaraf