Cysylltu â Ni

 

Care

 

 

Hope House,

Nant Lane, Morda, Oswestry, SY10 9BX

T. 01691 671 999

E. care@hopehouse.org.uk

 

Ty Gobaith

 

 

Tŷ Gobaith,

Tremorfa Lane, Groesynydd, Conwy, LL32 8SS

T. 01492 651 900

E. care@tygobaith.org.uk

 

Counselling

 

 

Sunstone Centre, Hope House, Nant Lane, Morda, Oswestry, SY10 9BX

T. 01691 672 618

E. counselling@hopehouse.org.uk

 

HR & Volunteering

 

 

Hope House, Nant Lane, Morda, Oswestry, SY10 9BX

T. 01691 679 679

E. jobs@hopehouse.org.uk

E. volunteering@hopehouse.org.uk

 

Fundraising

 

 

Oswestry

 

 

Hope House Fundraising Office, Nant Lane, Morda, Oswestry, SY10 9BX

T. 01691 671 671

E. fundraising@hopehouse.org.uk

 

Conwy

 

 

Ty Gobaith Fundraising Office, Conwy Court, 16-18 Bangor Road, Conwy, LL32 8NH

T. 01492 596 581

E. fundraising@tygobaith.org.uk

 

Chester

 

 

Hope House Fundraising, 52/54 Frodsham Street Chester, CH1 3JS

T. 01244 340 759

E. fundraising.cheshire@hopehouse.org.uk

 

Lottery

 

 

Hope House Lottery Office, Nant Lane, Morda, Oswestry, SY10 9BX

T. 01691 672 610

E. lottery@hopehouse.org.uk

 

Retail Trading Office

 

 

Unit 11, Whitegate Industrial Estate, Wrexham, LL13 8UG

T. 01978 262 901

E. retail@hopehouse.org.uk

Click here for local shops contact details

Trustees

Barbara Evans

Fe fu i Barbara ymddeol o Lywodraeth Leol fel Pennaeth Corfforaethol Diogelu a Magu Plant ar gyfer Cyngor Telford a Wrekin. Hi yw Is-Gadeirydd Bwrdd Hope House ac Ty Gobaith ac mae wedi gwasanaethu fel Ymddiriedolwr ers 1991. Mae ei chefndir mewn Gwasanaethau Cymdeithasol ac mae wedi gwasanaethu gyda'r Arolygiaeth Gwasanaethau Cymdeithasol fel gweithiwr datblygu rhanbarthol ar gyfer Quality Protects - menter gan y llywodraeth i godi safonau mewn gwasanaethau plant. Mae ganddi ddiddordeb arbennig mewn plant ag anableddau.

Mrs Barbara Evans
D/L Hope House
trustee@hopehouse.org.uk

Chris Hudson

Chris was appointed as a Trustee of Hope House Children's Hospices in September 2013. He is retired from a successful career at a senior level in the field of human resources with an international technology company. Having most recently worked overseas, Chris has returned to Shropshire from where he plans his travels with his wife, spends time with his grandchildren and works to improve his proficiency on the piano.

Mr Chris Hudson
D/L Hope House
trustee@hopehouse.org.uk

David Sharp

Mr David Sharp
C/O Hope House
trustee@hopehouse.org.uk

Gwyn Bartley

Gwyn is a Solicitor recently retired from private practice in North Wales. He has served on the North Wales Police Authority and was Chairman of the North Wales CBI 1999-2001.

Mr Gwyn Bartley
D/L Hope House
trustee@hopehouse.org.uk

Jackie Hughes

Mae Jackie yn Rheolwr Perfformiad Busnes ar gyfer pediatreg i Ymddiriedolaeth Sylfaenol y GIG yn Ysbyty Countess of Chester. Roedd cefndir Jackie mewn Nyrsio a Bydwreigiaeth cyn iddi symud i faes rheoli yn y GIG.

Mrs Jackie Hughes
D/L Hope House
trustee@hopehouse.org.uk

Janette Welch

Mae Janette newydd ymddeol wedi bod yn rhedeg canolfan gweithgareddau awyr agored i ysgolion yng Ngogledd Cymru a hi yw Is-Gadeirydd Ymddiriedolwyr Hope House. Mae ei chefndir mewn addysg ysgol gynradd, lle y bu hi'n arbenigo mewn plant ag anawsterau dysgu.

Mrs Janette Welch
D/L Hope House
trustee@hopehouse.org.uk

Jean Watt

Mae Jean newydd ymddeol o Ysbyty Brenhinol yr Amwythig ac Ymddiriedolaeth Gofal Sylfaenol Telford a Wrekin lle bu'n gweithio fel paediatregydd ymgynghorol ers 1987. Mae Jean yn aelod o bwyllgor ail-ddilysu Coleg Brenhinol Pediatreg ac Iechyd Plant ac mae'n Drysorydd ac Ymddiriedolwr Ymddiriedolaeth John Evans.

Dr Jean Watt
D/L Hope House
trustee@hopehouse.org.uk

Meinir Wigley

Meinir yw Pennaeth Cysylltiadau a Chyllid Allanol Cyngor Cefn Gwlad Cymru. Cyn hynny bu'n gweithio i'r RSPB fel eu Rheolwr Cysylltiadau Cyhoeddus dros Gymru. Mae'n parhau â'i hastudiaethau i gwblhau MBA.

Mrs Meinir Wigley
D/L Hope House
trustee@hopehouse.org.uk

Phil Inch

Daw Phil â phrofiad ariannol eang i'r Bwrdd gan mai ef yw Cyfarwyddwr Cyllid Kronospan Ltd - cyflogwr lleol mawr wedi'i leoli yn y Waun. Ar hyn o bryd ef hefyd yw Trysorydd Ymddiriedolwyr Hope House.

Mr Phil Inch
D/L Hope House
trustee@hopehouse.org.uk

Russell Pentz

Mr Russell Pentz
C/O Hope House
trustee@Hopehouse.org.uk

Steve Henly

Mae Steve yn berchen ar fusnes cemegau arbenigol wedi'i leoli yn yr Amwythig. Wedi datblygu gyrfa mewn peirianneg trydanol a chemegol mae ganddo gefndir masnachol, ac arbenigedd penodol ym maes gwerthu a marchnata. Ar hyn o bryd Steve yw Cadeirydd Bwrdd yr Ymddiriedolwyr Hope House a Tŷ Gobaith.

Mr Steve Henly
D/L Hope House
trustee@hopehouse.org.uk

Gwybod y diweddaraf