Cefnogaeth mewn Profedigaeth

Yn dilyn marwolaeth plentyn mae pob teulu sy’n  defnyddio Hope House neu Tŷ Gobaith yn cael cynnig cefnogaeth. Gall hyn gael ei ddarparu gan aelodau profiadol o’r tîm gofal, gweithwyr cymdeithasol, cwnselwyr neu weithwyr cefnogaeth i frodyr a chwiorydd, yn dibynnu ar ba fath o gefnogaeth mae’r teulu yn teimlo maent ei angen. Gall cefnogaeth mewn profedigaeth barhau am faint bynnag mae’r teulu yn cael budd ohono.

Mae gwasanaeth Cefnogaeth Mewn Profedigaeth a Chwnsela ar gael yn rhad ac am ddim i ardalwyr Swydd Amwythig, Swydd Gaer, Gogledd a Chanolbarth Cymru sydd â phrofiad o golli plentyn dan 25 mlwydd oed mewn unrhyw amgylchiadau.

Gall plant a phobl ifanc (dan 25 mlwydd oed) hefyd gael cefnogaeth mewn profedigaeth a chwnsela os ydynt wedi cael eu heffeithio gan farwolaeth brawd neu chwaer, neu berson arwyddocaol trwy drawma neu salwch annisgwyl neu sydyn.

Darperir y gefnogaeth hon gan aelodau profiadol o’r timau cwnsela, gwaith cymdeithasol neu gefnogaeth brodyr a chwiorydd.

Peidiwch ag oedi i gysylltu â’r Tîm Cwnsela yn Hope House neu Tŷ Gobaith os hoffech wybod mwy am sut allwn helpu.

Hope House - Canolfan Sunstone: 01691 672618                                           

Tŷ Gobaith: 01492 651900

Mae ein Gwasanaeth Cwnsela yn cael ei achredu gan BACP ac yn cadw at Fframwaith Moesegol BACP ar gyfer Proffesiynau Cwnsela.

Referrals can be made by hospice team members, individuals, family members or professionals by emailing counselling@hopehouse.org.uk or contacting;

Hope House Children’s Hospice
Nant Lane
Morda
Oswestry
SY10 9BX

Tel: 01691 672618

Tŷ Gobaith Children’s Hospice
Conwy Court
16-18 Bangor Road
Conwy
LL32 8NH

Tel: 01492 554443

Gwasanaethau Coffa

Cynhelir gwasanaethau coffa yn flynyddol ar gyfer teuluoedd sydd wedi defnyddio Hope House a Tŷ Gobaith neu rheiny sydd wedi derbyn cymorth gan ein Gwasanaeth Cefnogaeth Mewn Profedigaeth a Chwnsela.

Am fwy o wybodaeth am Gefnogaeth Cwnsela