Cefnogi Brodyr a Chwiorydd

Mae Gweithwyr Cefnogi Brodyr a Chwiorydd penodedig yn cynnig cefnogaeth a hwyl i frodyr a chwiorydd plant sy'n defnyddio Hope House neu Dŷ Gobaith.

Mae'r gefnogaeth yn cynnwys diwrnodau gweithgaredd a thripiau i oedrannau gwahanol lle y gall brodyr a chwiorydd gwrdd a rhannu pryderon ag eraill sydd wir yn deall sut beth yw byw gyda brawd neu chwaer cyfyng eu bywyd.

Gallwn hefyd gynnig gwaith unigol gyda phlant a phobl ifanc. Caiff brodyr a chwiorydd mewn profedigaeth eu cefnogi gan staff a hyfforddwyd yn arbennig, naill ai'n unigol neu mewn grwpiau bychan, therapiwtig.