Cwnsela

Gall ein cwnselwyr gynnig cwnsela i bob teulu sy’n defnyddio’r gwasanaethau yn Hope House a Tŷ Gobaith.

Mae Cwnsela i deuluoedd sy’n defnyddio Hope House a Tŷ Gobaith ar gael yn rhad ac am ddim ar gyfer rhieni, teidiau a neiniau, brodyr a chwiorydd.  Gellir gweld aelodau teulu yn unigol, fel cyplau neu yn deulu cyfan gan gwnselwyr profiadol a chymwysedig.  Gallwn ddechrau cefnogaeth cwnsela cyn gynted ag ydych yn dechrau defnyddio Hope House a Tŷ Gobaith a pharhau cyn belled ag y dymunwch.

Mae ein Gwasanaeth Cwnsela yn cael ei achredu gan BACP ac yn cadw at Fframwaith Moesegol BACP ar gyfer Proffesiynau Cwnsela.

Mae gwasanaeth Cefnogaeth Mewn Profedigaeth a Chwnsela ar gael yn rhad ac am ddim i ardalwyr Swydd Amwythig, Swydd Gaer, Gogledd a Chanolbarth Cymru sydd â phrofiad o golli plentyn dan 25 mlwydd oed mewn unrhyw amgylchiadau.

Gall plant a phobl ifanc (dan 25 mlwydd oed) hefyd gael cefnogaeth mewn profedigaeth a chwnsela os ydynt wedi cael eu heffeithio gan farwolaeth brawd neu chwaer, neu berson arwyddocaol trwy drawma neu salwch annisgwyl neu sydyn.

Darperir y gefnogaeth hon gan aelodau profiadol o’r timau cwnsela, gwaith cymdeithasol neu gefnogaeth brodyr a chwiorydd.

Peidiwch ag oedi i gysylltu â’r Tîm Cwnsela yn Hope House neu Tŷ Gobaith os hoffech wybod mwy am sut allwn helpu.

Hope House - Canolfan Sunstone: 01691 672618                                          

Tŷ Gobaith: 01492 651900

Gwasanaethau Coffa          

Cynhelir gwasanaethau coffa yn flynddol ar gyfer teuluoedd sydd wedi defnyddio Hope House a Tŷ Gobaith neu rheiny sydd wedi derbyn cymorth gan ein Gwasanaeth Cefnogaeth Mewn Profedigaeth a Chwnsela.

Am fwy o wybodaeth am Gefnogaeth Mewn Profedigaeth