Cwnsela

Gall ein cwnselwyr gynnig cwnsela i bob teulu sy’n defnyddio’r gwasanaethau yn Hope House a Tŷ Gobaith.

Mae Cwnsela i deuluoedd sy’n defnyddio Hope House a Tŷ Gobaith ar gael yn rhad ac am ddim ar gyfer rhieni, teidiau a neiniau, brodyr a chwiorydd.  Gellir gweld aelodau teulu yn unigol, fel cyplau neu yn deulu cyfan gan gwnselwyr profiadol a chymwysedig.  Gallwn ddechrau cefnogaeth cwnsela cyn gynted ag ydych yn dechrau defnyddio Hope House a Tŷ Gobaith a pharhau cyn belled ag y dymunwch.

Mae gwasanaeth Cefnogaeth Mewn Profedigaeth a Chwnsela ar gael yn rhad ac am ddim i ardalwyr Swydd Amwythig, Swydd Gaer, Gogledd a Chanolbarth Cymru sydd â phrofiad o golli plentyn dan 25 mlwydd oed mewn unrhyw amgylchiadau.

Gall plant a phobl ifanc (dan 25 mlwydd oed) hefyd gael cefnogaeth mewn profedigaeth a chwnsela os ydynt wedi cael eu heffeithio gan farwolaeth brawd neu chwaer, neu berson arwyddocaol trwy drawma neu salwch annisgwyl neu sydyn.

Darperir y gefnogaeth hon gan aelodau profiadol o’r timau cwnsela, gwaith cymdeithasol neu gefnogaeth brodyr a chwiorydd.

Peidiwch ag oedi i gysylltu â’r Tîm Cwnsela yn Hope House neu Tŷ Gobaith os hoffech wybod mwy am sut allwn helpu.

Hope House - Canolfan Sunstone: 01691 672618                                          

Tŷ Gobaith: 01492 651900

The Hope House and Tŷ Gobaith Counselling service is British Association for Counselling and Psychotherapy Accredited and support is provided by an experienced counselling team.

Referrals can be made by hospice team members, individuals, family members or professionals by emailing counselling@hopehouse.org.uk or contacting;

Hope House Children’s Hospice
Nant Lane
Morda
Oswestry
SY10 9BX

Tel: 01691 672618

Tŷ Gobaith Children’s Hospice
Conwy Court
16-18 Bangor Road
Conwy
LL32 8NH

Tel: 01492 554443

Read the Bereavement Support and Counselling Evaluation for 2016 and 2017 here. 

Gwasanaethau Coffa          

Cynhelir gwasanaethau coffa yn flynddol ar gyfer teuluoedd sydd wedi defnyddio Hope House a Tŷ Gobaith neu rheiny sydd wedi derbyn cymorth gan ein Gwasanaeth Cefnogaeth Mewn Profedigaeth a Chwnsela.

Am fwy o wybodaeth am Gefnogaeth Mewn Profedigaeth