Cyfleusterau Hope House

Cafodd Hope House ei gynllunio i gymryd cyfanswm o wyth o blant mewn ystafelloedd sengl a gynlluniwyd yn arbennig gyda hyd at bum teulu gyda nhw mewn llety ar wahân yn yr hosbis. Mewn amgylchiadau eithriadol iawn gellir defnyddio dwy ystafell deulu i blant gwael pan fo argyfwng yn codi.

Mae gennym ystafell chwarae fawr, heulog, lolfa arbennig i bobl ifanc ac oedolion ifanc, lle chwarae y tu allan a gerddi mawr braf, ystafell gyfrifiaduron, pwll therapi dŷr - a ddefnyddir yn rheolaidd ar gyfer sesiynau ffisiotherapi, ystafell amlsynhwyraidd, ystafell fwyta gyffredin fawr, lolfeydd i deuluoedd a rhieni ac ystafell gerdd llawn cyfarpar lle mae'r plant a'u brodyr a'u chwiorydd y mwynhau sesiynau therapi cerdd.

Mae gennym hefyd Ystafell Snowflake, neu lofft arbennig, sy'n galluogi'r teulu i aros yn agos at eu plentyn wedi iddynt farw a chyn yr angladd.

Ar dir nesaf at yr hosbis mae'n Canolfan Gwnsela Sunstone, adeilad hunangynhaliol.

Caiff teuluoedd sy'n byw yng Ngogledd Cymru wasanaeth tebyg yn Tŷ Gobaith, ein hosbis yng Nghonwy.

[Translate to Cymraeg:] Right01

Hope House

Agorwyd Hope House ym mis Mai 1995 ac fe'i adeiladwyd at ddarpar plant a teuluoedd sy'n ymweld o Sir Amwythig, sir Gaer, Gogledd a Chanolbarth Cymru.

"Mae’n gartref oddi cartref, rhywle i fynd pan mae’n mynd yn anodd"