Cyfleusterau T? Gobaith

Caiff yr hosbis ei rhedeg yn dra thebyg i'w chwaer hosbis, Hope House, ond mae'n ymateb i anghenion y boblogaeth leol, nifer ohonynt â'r Gymraeg yn famiaith iddynt.

Mae Tŷ Gobaith yn 'gartref oddi cartref' hyfryd gyda golygfeydd trawiadol ar draws yr aber. Dewiswyd y safle oherwydd yr heddwch a'r tawelwch mae'n eu rhoi i'r plant a'r teuluoedd sy'n ymweld.

Mae gennym bedair o lofftydd plant a thair ystafell rhieni/teulu gyda'r hyblygrwydd o ddefnyddio un fel pumed llofft i blentyn mewn argyfwng. Mae pob un o lofftydd y plant yn arwain at ystafell ymolchi gyda chyfarpar arbenigol, yn cynnwys hoists o'r nenfwd. Mae yna ystafell amlsynhwyraidd, ystafell gyfrifiaduron, lolfa, ystafell chwarae, ystafell therapi, cegin ac ystafell fwyta a lolfa i'r rhieni. Wrth ein llofft brofedigaeth, mae gardd breifat y gall teuluoedd sydd newydd gael profedigaeth ei defnyddio.

Un o'r llefydd y mae pawb yn ei hoffi yw'r teras mawr y gellir ei gyrraedd o bob un o'r ystafelloedd cyffredin a llofftydd y plant. Mae'r golygfeydd yn ymestyn yn bell dros y gerddi hardd a'r lle chwarae, sydd â mynediad llawn i gadeiriau olwyn.

Mae ystafell gwnsela mewn lle preifat wedi'i lleoli gerllaw'r hosbis.

Gall teuluoedd gael mynediad at wasanaeth tebyg yn Hope House, ein hosbis yng Nghroesoswallt.

[Translate to Cymraeg:] Right01

Tŷ Gobaith

Agorwyd Tŷ Gobaith ym 2004 a darperir gofal a chefnogaeth i blant a'u teuluoedd sy'n byw yn ardaloedd Gogledd Cymru.

(copy 1)

"Ni allaf ddychmygu llecyn mor arbennig i ddod i delerau â’r newyddion mwyaf ofnadwy. Mae’n rhoddi inni’r cyfle i gael ein gwynt atynt ac i fod yn deulu cyffredin gyda’n plant eraill."