Amrywiaeth

Mae staff Hosbisiau Plant Hope House yn parchu pob grwp a chrediadau diwylliannol ac ysbrydol yn ogystal a thras ethnig ac yn cymeryd camau i sicrhau fod y gofal ar gael ac yn foddhaol i bob un o ddefnyddiwyr ein gwasanaeth, staff ac y gymuned ehangach. Rydym yn llwyr ymroddedig i realiti amrywiaeth ac yn dymuno cefnogi pob un sydd ein hangen, difater o ryw, cyfeiriadaeth rhywiol, anabledd, ddosbarth neu oed. Rydym yn cael ein harwain gan deuluoedd i wneud yn siwr ein bod yn darparu'r gofal a'r gefnoaeth sydd yn bwysig iddynt. Rydym yn gwenud pob ymdrech i ddarparu prydau bwyd a threfniadau llety i siwito'r teuluoedd unigol. Mae gennym ystafelloedd preifat yn yr hosbis a all gael ei defnyddio unrhyw adeg ar gyfer gweddi ac mae enwau arweinyddion o niferoedd wahanol ffydd. Fe fyddem yn hapus i gyd-weithio chynrychiolwyr ysbrydol neu grefyddol y teulu ac mae croeso iddynt unrhyw adeg yn yr hosbis.