Swyddi

Mae Hosbisis Plant Hope House yn le gwych i weithio. Rydym yn gwerthfawrogi ein staff ac wedi ymrwymo'n llwyr i'w datblygiad personol a boddhad yn eu swydd. Mae pob unigolyn sy'n gweithio i ni yn gwneud cyfraniad cyfartal i nodau y sefydliad ac rydym yn ddibynnol ar ymrwymiad ac ymroddiad ein staff ar gyfer llwyddiant yr elusen.

Mae ein polisïau a'n gweithdrefnau recriwtio a dethol yn cael eu cynllunio i sicrhau dull cyson a theg i sicrhau ein bod yn cael y person cywir ar gyfer pob swydd. Un rhan bwysig o’n proses recriwtio ydi cyflwyno’r cyfle i ymgeiswyr gael gwybod a yw'r sefydliad yn iawn ar eu cyfer.

Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio i ni, edrychwch ar ein swyddi gwag presennol.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach, e-bostiwch  jobs@hopehouse.org.uk neu gysylltu â’n Tîm Adnoddau Dynol drwy ffonio 01691 679679.

Gwybod y diweddaraf